header 117 rear view of luxury car c sergey nivens fotolia

Aktiviteter:

I projektet „Car2lab“ udvikles en innovativ læringsmodel om anvendelse og reparation af telematik i moderne køretøjer. Læringsmodellen skal bruges både i erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker og på videregående uddannelser. Målet er, at læringsmodellen skal kunne overføres til andre faglige emner i branchen.
For at opnå dette er der planlagt flere projektaktiviteter:

Udvikling af læringsmodel til erhvervsuddannelse
Konceptet for en ny læringsmodel skal udvikles af projektpartnerne i et tæt samarbejde. Læringsmodellen vil beskrive Læringsmål, læringsaktiviteter og resultater inden for emnet ’køretøjskommunikation’. Parallelt hertil skal der udvikles et digital læringsværktøj „telematik-kit“.

Afprøvning af modellen på erhvervsskoler
Modellen vil blive afprøvet på de 4 deltagende erhvervsskoler. Underviserne på de 4 skoler vil deltage i et kursus inden man begynder at bruge telematik-kit´et.
For at styrke den internationale udveksling og fælles læring, afholdes en workshop med lærlinge fra alle 4 lande. Her afprøves prototypen af den digitale læringsmodel og lærlingene kan give deres input og feed back til læringsmodel og ’telematik-kit’.

Udvikling af samarbejdsmuligheder mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelser
Kompetencer omkring ’køretøjskommunikation’ skal formidles på nye måder for at styrke overførsel af viden og kompetencer mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelser.
Derfor skal ’telematik-kit’et’, der udvikles i Car-2-lab, også kunne anvendes på de videregående uddannelser og bridrage til et styrket samarbejde mellem uddannelsesniveauer. Et mål i „cars-2-Lab“ er derfor også at finde ud af hvor telematik-kit’et kan anvendes på videregående uddannelser og hvordan samarbejdet mellem uddannelsesniveauerne kan styrkes.

Netværk og transfer
Der lægges stor vægt på netværk og tæt samarbejde med interessenter gennem hele projektet. Kommunikation med beslutningstagere sikrer at partnerskabet får den nødvendige politiske støtte og opbakning fra erhvervslivet. Beskrivelsen af den nye læringsmodel, og anbefalinger bliver tilgængelig i hele EU. Forventningen er, at den læringsmodel der udvikles i relation til telematik, kan overføres og anvendes i forhold til at integrere anden digital innovation og ny teknologi i uddannelserne.

Formidling af projektresultater og Best Practise
Den vigtigste formidling af metoder, redskaber og resultater udviklet i projektet retter sig mod undervisere på erhvervsskolerne, repræsentanter fra de videregående uddannelser, virksomheder, politikere, uddannelsesudvalg og industrien. Dette sker både i hverdagen på skolen og ved specielle events i de enkelte lande. Erfaringer fra projektet vil også blive publiceret via newsletter over projektets hjemmeside.

Close