header 117 rear view of luxury car c sergey nivens fotolia

Projekt:

Vores projekt „Car-2-Lab“ bidrager til at styrke fremtidens erhvervsuddannelse i Europa. Projektet viser eksemplarisk, hvordan man tilegner sig nye kompetencer som går ud over den traditionelle afgrænsning af et erhverv. „New skills for new jobs“ Projektet stiller innovative læringsformer og læringsmedier til rådighed.

Allerede nu er der akut behov for opgradering af det personale, som arbejder med telematik i biler. Medarbejdere med disse kompetencer efterlyses allerede. På mekaniker og IT- uddannelserne er der i dag ikke lagt op til tværfagligt samarbejde. For at forbedre dette udvikler projektpartnerskab en innovativ læringsmodel og redskaber om telematiksystemer i biler, som kan bruges af lærlinge såvel studerende ved videregående uddannelser.

Integration af digital indhold som telematik i erhvervsuddannelsen styrker lærlingens beskæftigelsesmuligheder på den europæiske arbejdsmarked. Samtidig vil fagfolk med disse kompetencer dække et voksende behov i branchen. Derudover ønsker projektet at styrke samarbejdet mellem erhvervsuddannelsen og forskning & videnskab.

Close