header 117 rear view of luxury car c sergey nivens fotolia

Resultater og produkter:

Det vigtigste projektresultat er en innovativ læringsmodel om telematik i køretøjer. Læringsmodellen simulerer bilens teknik og digital muligheder i forskellige sværhedsgrader og moduler. Dette er en måde at mindske den faglige grænse mellem mekanik og IT i biler og samtidig skabe en stærkere læringsmæssig forbindelse. Modellen gør det muligt for lærlinge og studenter at gennemføre praktiske opgaver. Modellen består af følgende komponenter:

Et læringsmodul på Erhvervsuddannelsen om køretøjsdtelematik

Et læringsmodul på Erhvervsuddannelsenom køretøjsdtelematik
Link

Et læringsmodul i telematik indeholder:

  • Læringsindhold
  • Læringsmål
  • Metodik/didaktik
  • Læringsresultater

Digitalt læringsredskab „Telematik-Kit‘

„Telematik-kit“ er et digital redskab, der præsenterer, hvordan telematik anvendes i biler, optimeret til undervisning. Telematik-kit bruger didaktisk tilpasset hard- og software som anvendes i erhvervlivet.
Kit`et består af 3 komponenter:

  • en mobil box
  • IT baggrundsteknik (server)
  • En webbaseret app

Læringsenheder og didaktisk håndbog til telematik-modul

Telematiksystemer bliver anskueliggjort gennem forskellige scenarier, der afspejler de typiske arbejdsgange og faglige praksis under montage, vedligeholdelse, fejlfinding og reparation. Scenarierne bliver bygget op som 12 læringsenheder om telematik. Den didaktiske håndbog omfatter teoretiske og praktiske arbejdsopgaver og en dertil hørende didaktiske vejledning. Derudover indeholder håndbogen også læringsmodul samt den tekniske dokumentation af kit`et. Fokus ligger på de teoretiske og praktiske opgaver, som bliver implementeret via Telematik-kit.

Telematik-Modul for bachelor studerende og vejledning til anvendelse af telematik-kit på de videregående uddannelser

Der udvikles et telematik-modul, som viser hvordan køretøjstelematik kan formidles handlingsorienteret og praksisnær på bachelor niveau (f.eks. maskinmester). Telematik-kit modulet, som udvikles i projektet, er en grundmodel. Sideløbende udvikles forslag til hvordan sammenarbejdet mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse kan styrkes og dermed også styrke elevernes progression i uddannelse.

Konklusioner og anbefalinger

På baggrund af erfaringer med udvikling og afprøvning af den nye læringsmodel formulerer partnerskabet konklusioner og anbefalinger til, hvordan nyt digital indhold kan implementeres i erhvervs- og videreuddannelsen, herunder hvilke udfordringer den digitale innovation stiller til rammebetingelser for erhvervsuddannelsen.

Presse & publikationer om Car-2-Lab

„Car-2-Lab“ Erasmus+ Project Results Platform: Link

I Tyskland: I Italien:
  • PSSG Flyer, Poster og Blog
  • Projekt præsentation messe MECSPE Parma, 23.-25. marts 2017
I Polen:
  • Projekt præsentation Open Day ZSS, 23. marts 2017

I Danmark:

Resultater og produkter fra projektet bliver formidles løbende gennem projektet.

Close