header 117 rear view of luxury car c sergey nivens fotolia

Car-2-Lab – Innowacyjny model nauki przekazywania kompetencji digitalnych w sektorze motoryzacyjnym

Digitalna rewolucja oznacza transformację społeczną porównywalną z przekształceniem społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo świadczenia usług. Europejskie systemy edukacji muszą dostosować się do potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, ażeby zapewnić krajom Unii Europejskiej konkurencyjność, a co za tym idzie rozwój gospodarczy. Systemy te muszą znaleźć odpowiedź na to, jak w praktyczny sposób przekazywać kompetencje technologii cyfrowej w odniesieniu do nowych dziedzin. Oznacza to konieczność wypracowania nowych koncepcji nauczania dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Branża samochodowa jest jedną z tych, w której te zmiany są bardzo widoczne. „Car-2-Lab“ ma na celu wskazać na przykładzie sektora techniki pojazdów jak w szkolnictwie zawodowym mogą być przekazywane zagadnienia dotyczące innowacyjnych technologii cyfrowych. W projekcie współpracują placówki szczebla nauczania zawodowego z partnerami szczebla akademickiego, świata badań naukowych oraz przemysłu czterech krajów Unii Europejskiej.

Realizacja: Niemcy, Dania, Włochy, Polska
Czas trwania projektu: 2016-2019
Partnerzy w Berlinie:
Innung des Kraftfahrzeuggewerbes, Hochschule für Technik und Wirtschaft, VIOM GmbH
Partnerzy międzynarodowi:
w Aarhus(DK): Berufsbildungszentrum AARHUS TECH, Danish Technological Institute;
w Vicenzy (IT): Pia Societa San Gaetano, Confartigianato Vicenza;
w Poznaniu (PL): Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.

Car-2-Lab wpisuje się jako projekt w tzw. Okna Wystawowe Elektromobilność Berlin-Brandenburg

Berlin ma wspaniałe szanse na rozbudowę elektromobilności w ramach nadrzędnych koncepcji „Smart City“ dzięki pozyskaniu dodatkowych kooperantów i poprzez realizację nowych projektów, konkurencyjnych na arenie międzynarodowej. Mobilność przyszłości jest mianowicie digitalna, zautomatyzowana, elektryczna i czescią globalnej sieci łącznośći. „Car-2-Lab” z swoim modelem rozwiązań skierowanym na praktyczne zastosowanie przekazywania digitalnych innowacji w nauczaniu zawodowym dostarcza również tu wartościowych impulsów.

lobenbergGernot Lobenberg, Berlińska Agencja ds. Elektromobilności eMO
Close