header 117 rear view of luxury car c sergey nivens fotolia

Projekt:

Nasz projekt „Car-2-Lab” stanowi wkład do ukierunkowania kształcenia zawodowego na przyszłościowe rozwiązania i technologie. Projekt wskazuje na przykładzie zastosowań innowacyjnych technologii cyfrowych dla sektora techniki pojazdów jak mogą być przekazywane kompetencje zawodowe wykraczająe poza tradycyjny obraz danej dziedziny zawodu: new skills for new jobs. Projekt udostępni wypracowane na ten cel innowacyjne formy i materiały nauczania.

W sektorze techniki pojazdów istnieje widoczne zapotrzebowanie na oferty podnoszenia kwalifikacji, umożliwiające zdobycie kompetencji w zakresie zastosowań telematycznych w pojazdach samochodowych. Poszukuje się parcowników dysponujących tymi kompetencjami.

Kształcenie i szkolenie zawodowe oferuje do tej pory zbyt mało w zakresie międzysektorowego nauczania zawodów z możliwością połączenia tematów mechaniki z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Partnerstwo projektu wypracuje w tym celu innowacyjny model do nauki wraz z zestawem narzędzi cyfrowych. Umożliwi on uczącym się zawodu oraz studentom praktyczną naukę zastosowań telematycznych w pojazdach samochodowych.

Uwzględnienie tematyki telematycznej tak jak odpowiednio techniki cyfrowej w szkolnictwie zawodowym przyczynia się do zdolności zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Równocześnie ułatwia przedsiębiorcom znalezienie wykfalifikowanych pracowników, którzy posiadją odpowiednie kompetencje. Projekt stawia przy tym na wzmocnienie kooperacji pomiędzy szkolnictwem zawodowym i wyższym.

Close