header 117 rear view of luxury car c sergey nivens fotolia

Rezultaty i Produkty:

Kluczowym wynikiem projektu jest innowacyjny, przenośny model do nauki w zakresie telematyki pojazdów samochodowych, który odzwierciedla aktualne wymagania odnoszące się równocześnie do kompetencji technologii cyfrowych jak i w zakresie techniki pojazdów. Jednocześnie projekt uwzględnia konieczne zmiany w materiale szkoleniowym dopasowując je do realiów nauki zawodu.

Projekt ma za zadanie obalić stereotyp o rzekomo istniejących specjalistycznych barierach nauczania techniki pojazdów mechanicznych: a mianowicie granicy możliwości połączenia tematów mechaniki z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Model ten umożliwia uczącym się zawodu oraz studentom zdobycie kompetencji w zakresie zastosowań telematycznych w pojazdach samochodowych poprzez praktyczną naukę. Model składa się z następujących komponentów:

Curriculum dla modułu szkoleniowego na szczeblu nauki zawodu, po tytułem: Telematyka w pojazdach samochodowych

Curriculum dla modułu szkoleniowego na szczeblu nauki zawodu, po tytułem: Telematyka w pojazdach samochodowych
Link

Curriculum dla modułu telematycznego opisuje:

 • Materiał do nauczania
 • Cele nauki
 • Metody nauczania i wskazówki dydaktyczne
 • Wyniki nauki

Digitalny „Zestaw Telematyka“

Telematik-Kit
Link
Telematik-Box
Link

„Telematik-Kit” to zestaw narzędzi cyfrowych obrazujący zastosowania telematyczne optymalnie przystosowane do procesu nauki. Zestaw korzysta z ogólnodostępnych komponentów (hardware i software) przystosowanych do zastosowań w pojazdach samochodowych.
Zestaw składa się z:

 • przenośnej skrzynki stanowiącej hardware
 • techniki obliczeniowej pracującej w tle (Server)
 • aplikacji wizualizującej, bazującej na technologii WEB

Materiały szkoleniowe i podręcznik dydaktyczny

Materiały szkoleniowe i podręcznik dydaktyczny
Link

Bazując na typowym przebiegu prac podczas montażu, konserwacji, diagnostyki a także serwisie systemów telematacznych w pojazdach samochodowych zostaną opracowane scenariusze zastosowań w kształceniu zawodowym, w którego skład wchodzi 12 modułów szkoleniowych z zakresu Telematyki. Podręcznik dydaktyczny uwzględnia odpowiednie zadania teoretyczne oraz ćwiczenia, materiały do nauki, wskazówki dydaktyczne jak i dokumentację techniczną dla „Telamatik-Kit” („Zestawu Telematyka”).
Centrum zainteresowania stanowią zadania i ćwiczenia, które są realizowane przy pomocy „Telematik-Kit”.

Moduł Telematyka dla studentów oraz wytyczne dla zastosowania „Telematik-Kit” na szczeblu akademickim

Moduł Telematyka dla studentów oraz wytyczne dla zastosowania „Telematik-Kit” na szczeblu akademickim
Link

Moduł Telematyka dla studentów obrazuje możliwości praktycznego przekazu zagadnień telematycznych w technice samochodowej na szczeblu akademickim (stopień bachelor), tutaj „Telamatik-Kit” znajduje zastosowanie jako instrument nauki. Równocześnie są opracowywane propozycje przedsięwzięć, które mają za zadanie umocnić współpracę pomiędzy szkolnictwem wyższym i zawodowym. One powinny również wspomóc otwarcie obu systemów kształcenia na przepływ wiedzy i doświadczeń oraz ułatwić wzajemne uznawanie kompetencji.

Wnioski i rekomendacje

Wnioski i rekomendacje
Link

Bazując na doświadczeniach (Lessons Learnt) zdobytych w trakcie opracowywania, budowy i testowania nowego modelu nauki, partnerzy w projekcie sformułują wnioski końcowe i rekomendacje co do możliwości wprowadzenia zagadnień telemtatyki w nauczaniu i doskonaleniu zawodowym. Partnerzy projektu ustosunkują sie poza tym do wymogów jakie stawiają przed szkolnictwem zawodowym innowacyjne technologie.

Prasa i publikacje o Car-2-Lab

„Car-2-Lab“ Erasmus+ Project Results Platform: Link

W Niemczech: We Włoszech:
 • PSSG Flyer, Poster i Blog
 • Prezentacja projektu na targach MECSPE Parma, 23-25 marca 2017
W Polsce:
 • Prezentacja projektu podczas Dni Otwartych w ZSS 23-ego marca 2017 i
  na Targach Edukacyjnych w dniach 24-26 marca 2017 podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich

W Danii:

Close